تبلیغات
مهندسی فناوری اطلاعات - کارت ورود به جلسه امتحان پیام نور
مهندسی فناوری اطلاعات
بزرگترین فقر ، جهل است - امام علی (ع)
به پاس حرمت قلم و اندیشه، در صورت ذکر این نوشته منبع آن را نیز ذکر کنید ، استفاده از مطالب وبلاگ تنهابا ذکر منبع مجاز می باشد .

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 14 دی 1391
طبقه بندی: پیام نور بهشهر،  اخبار سایت، 

دانشگاه پیام نور
واحد مازندران

 

دانشجویان دانشگاه های پیام نور مازندران از هم اکنون می توانید کارت ورود به جلسه خود را به آدرس های زیر دریافت کنید

لازم به ذکر است که برای برخی از دانشگاهها که هنوز کارت ورود به جلسه شان آماده نشده کارت ترم قبل نشان داده خواهد شد تا آماده شدن صبر کنید

 مرکز ساری با کد مرکز (5477)

مرکز بهشهر با کد مرکز (3178) 

مرکز آمل با کد مرکز(1874)

مرکز بابل با کد مرکز(2211)

مرکز رامسر با کد مرکز(4919)

مرکز محمودآباد با کد مرکز(1897)

واحد رینه با کد مرکز(1880)

مرکز تنکابن با کد(3811)

واحد کله بست(3951)

واحد جویبار(4001)برچسب ها: کارت آزمون، کارت ورود به جلسه، کارت ورود به جلسهآزمون، کارت ورود به جلسه پیام نور، کارت ورود آزمون، کارت ورود به جلسه پیام نور بهشهر، کارت ورود به جلسه پیام نور ساری، کارت ورود به جلسه پیام نور آمل، کارت ورود به جلسه پیام نور بابل، کارت ورود به جلسه پیام نور کله بست، کارت ورود به جلسه پیام نور رینه، کارت ورود به جلسه پیام نور جویبار، کارت ورود به جلسه پیام نور تنکابن، کارت ورود به جلسه پیام نور مازندران، کارت ورود به جلسه پیام نور محمود آباد، کارت ورود به جلسه پیام نور رامسر، کارت ورود به جلسه آزمون پیام نور بهشهر، سیستم گلستان، اطلاعات ثبت نام و امتحان، برنامه امتحان پایان ترم، دانشجو، مشخصات دانشجو، پیام نور، کارت ورود به جلسه امتحان، پیام نور بهشهر، اخبار پیام نوردر باره حذفیات 90-91، ورود به سیستم دانشگاه پیام نور، تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه فراگیر پیام نور، سیستم جامع دانشگاهی گلستان کارت ورود به جلسه، سیستم جامع گلستان جهت نمرات پایان ترم نیمسال اول 91-90، کارت ورود به جلسه پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور90-91، سیستم جامع دانشگاهی گلستان حذفیات دروس امتحانی، کارت امتحانات پایان ترم، گزارش 428 پیام نور، زمان اخذ کارت ورود به جلسه پایان ترم نیمسال دوم 91-90، کارت ورودبه جلسه ارشدپیام نور91، خرابی سیستم جامع دانشگاهی گلستان، سیستم جامع دانشگاهی گلستان گزارش 428، سیستم جامع گلستان كارت ورود به جلسه، دانشگاه جامع گلستانکارت ورود به جلسه، جامع گلستان کارت ورود به جلسه، راهنمای ورود به سیستم پیام نور، دریافت کارت ورود به جلسه ازمون المپیاد 90-91، سیستم جامع دانشگاهی گلستان (حذفیات، ورود به سیستم جامع دانشگاه پیام نور، دریافت كارت ورود به جلسه دانشگاه پیام نورمازندران سال 91، کارت ورود به جلسه سیستم جامع گلستان، سیستم جامع دانشگاهی گلستان حذفیات، امتحانات پیام نور در سال 91 تستی است یا تشریحی، کارت ورود به جلسه دانشگاه پیام نور نیمسال دوم 90-91، کارت ورود به جلسه امتحان پیام نورسال 91، تاریخ دریافت برگه ورود به جلسه دانشگاه پیام نور نیمسال دوم 90-91، حذفیات دروس پیام نورنیم سال دوم 90-91، یا تشریحی بودن امتحانات پیام نورنیمسال دوم 91، تستی و تشریحی بودن امتحانات پیام نور، زمان دریافت گزارش428 نیم سال دم 90-91، کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور 90-91، کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور نیمسال اول 90-91، کارت ورود به جلسه پیام نورنیمسال دوم 91، زمان توزیع کارت ورود به جلسه پیام نورنیم سال دوم 90-91، زمان مشاهده کارت ورود به جلسه نیمسال دوم دانشگاه پیامنور 90-91، زمان دریافت کارت ورود به جلسه پایان ترم پیام نور مازندران، کارت ورود به جلسه پیام نور نیمسال دوم 90-91، زمان دریافت كارت ورود به جلسه 428 پیام نور نیمسال دوم 90-91، تستی یا تشریحی بودن امتحانات نیمسال دوم 90-91 پیام نور، کارت ورود به جلسه بیام نور نیمسال دوم 90-91، حذفیات دروس دانشگاهی پیام نور، مهلت دریافت کارت ورود به جلسه پایان ترم پیام نور90-91، آموزش تصویری مشاهده کارت ورود به جلسه پیام نورسال91، کارت ورود به جلسه دانشگاه پیام نور91، سیستم جامع دانشگاهی گلستان کارت ورودبه جلسه، محل برگذ اری آزمونهای كنكور 91، دریافت کارت مکان شماره آزمون پیام نورسال91، درباره امتحانان پیام نورسال91، کارت ورود به جلسه یام نور، درباره امتحانات پیام نورسال91، پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور مازندران، کارت ورود به جلسه پیام نور91-92، گرفتن کارت ورود به جلسه دانشگاه پیام نورسال 90-91، جهت دریافت کارت ورود بهجلسه سیستم جامع گلستان، دیافت کارت ورود به جلسه پیام نور نکا، ورود به سیستم پیام نور، مهلت کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نورسال 91، گرفتن کارت ورود به جلسه پیام نور90-91، سیستم جامع گلستانه دریافت کارت ورودبه جلسه، دانشگاه جامع گلستان دریافت کارت ورود به جلسه، دریافت کارت ورود به جلسه پیام نور نیمسال دوم 90-91، تاریخ امتحانات دانشگاه پیام نور واحد ورامین در سال91-92، پرینت کارت امتحان پیام نور91، سیستم جامع گلستان پیام نورمازندران، دریافت كارت ورود به جلسه ی سیستم دانشگاهی گلستان، کارت ورودبه جلسه امتحان پایان ترم سال90-91، اخذکارت ورودبه جلسه نور، دانشگاه پیام نوربابل دریافت کارت ورورد به جلسه نیمسال دوم، سیستم جامع دانشگاهی گلستان دریافت کارت ورود، چگونگی گرفتن کارت دانشجویی پیام نورسال 91 از سایت، کارت ورود به جلسه ی امتحانات پیام نور، نتایج پایان ترم نیمسال اول 90 pnu-club.com، ورود به سیستم، سیستم جامع دانشگاهی گلستان پیام نوربرای دیدن نمرات نیمسال اول90-91، نتایج آزمون پایان ترم دانشگاه پیام نور، دریافت نتایج امتحانات ترم اول دانشگاه پیام نور، خرابی سیستم جامع دانشگاهی گلستان پیام نور، نمرات پایان ترم91 دانشگاه پیام نور، نتایج پایان ترم، نتیجه امتحانات نیسال اول پیام نور 90 91، نمرات پایان ترم پیام نور نکا، سایت گلستان جواب امتحانات نیم سال اول 90، خرابی ورود به سیستم جامع گلستان، کارت ورودبه جلسه، سیستم جامع گلستان دریافت کارت ورود به جلسه، زمان کارت ورود به جلسه فراگیر پیام نور، دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 91-90دانشگاه پیام نور، پاسخنامه امتحانات پیام نور90-91، دیدن نمرات ترم نیمسال اول دانشگاه پیام نور نکا، کارت ورود به جلسه ی پیام نور، تاریخ امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور، فایل پاسخ سوالت پیام نور نیمسال اول 91-90، کارت ورود به جلسه پایان ترم، دانشگاه پیام نور ورود به سیستم، اخبار پیام نور در مورد اعلام نتایج امتحانات پایان ترم 91-90، ورود به سایت پیام نور، برگ پاسخنامه خالی سئوالات تستی، دریافت تاریخ امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور، تقویم دانشگاه پیام نور 90-91، دانلود حذفیات پیام نور 91، لیست تستی یا تشریحی بودن دروس پیام نور90-91، تاریخ برگذاری امتحانات پیام نور نیم سال اول 90-91، تستی یا تشریحی بودن سوالات پیام نور نیمسال دوم 90-91، حذفیات دروس پیام نور نیمسال دوم 90-91، لیست واحدهای دانشگاه پیام نوری که کارت ورود به جلسه پایان ترم 9091، نمونه کارت ورود به جلسه امتحانات برای سال سوم راهنمایی، کارت ورود به جلسه آزمونهای ÷یام نور نیمسال دوم 90-91، کارت ورود به جلسه امتحانات بیام نور 90-91، زمان گرفتن کارتهای امتحان پیام نور سال 92، آدرس سایت پیام نور برای تاریخ امتحانات پایان ترم 91، لیست حذفیات دروس سیستم جامع دانشگاهی گلستان، تاریخ امتحانات پایان ترم، تستی یا تشریحی بودن امتحانات، حذفیات دروس دانشگاه پیام نور مازندران، مکان تصحیح امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور در سال 90-91، سیستم تصحیح اوراق امتحانی پایان ترم در دانشگاه پیام نور، حذفیات دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91، تستی یاتشریحی بودن امتحانات ترم91، آموزش ورود به سیستم جامع گلستان pnu-club، حذفیات درسی پیام نور 90-91، تستی یا تشریحی بودن امتحانات پیام نور90-91، کارت ورود به جلسه آزمون سال 90-91، حذفیات پیام نور 90-91، گلستانpnuجامع، سیستم جامع گلستان حذفیات، امتحان پایان ترم نمیسال اول91-92، کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور نیمسال دوم 90-،
نوشته شده توسط محمد جواد
استخاره با قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم

در روایات آمده بهتر است که قبل از استخاره سهبار سوره ی اخلاص (قل هو الله احد) را بخوانید سپس سه مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید نیت کنید و
به انچه كه مایلید استخاره نمایید

استخاره با قرآن کریم


سخن بزرگان
اوقات شرعی
لوگوی دوستان


صفحات جانبی
ویدئوها