تبلیغات
مهندسی فناوری اطلاعات - دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه علم و صنعت
مهندسی فناوری اطلاعات
بزرگترین فقر ، جهل است - امام علی (ع)
به پاس حرمت قلم و اندیشه، در صورت ذکر این نوشته منبع آن را نیز ذکر کنید ، استفاده از مطالب وبلاگ تنهابا ذکر منبع مجاز می باشد .

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 5 اردیبهشت 1391
طبقه بندی: دانلود کتابهای دانشگاهی و...، 

جزوه ی آمار و احتمالات مهندسی مربوط به دانشگاه علم و صنعت بسیار کامل و تایپ شده که شامل مثال های زیادی می باشد و می توان گفت جزو کامل ترین جزوات موجود در اینترنت است . جزوه موجود شامل 174 صفحه است

شامل سرفصل های زیر است :
...

 

فصل اول:‌ آمار توصیفی

 • مقدمه
 • تعاریف اولیه
 • فراوانی
 • فراوانی نسبی
 • فروانی تجمعی نسبی
 • جدول آماری
 • جدول فراوانی برای داده‌های گسسته
 • جدول فراوانی برای داده‌های پیوسته
 • نمودارهای آماری
 • نمودار‌های آماری برای داده‌های گسسته
 • نمودارهای میله‌ای
 • نمودارهای دایره‌ای
 • نمودار‌های آماری برای داده‌های پیوسته
 • هیستوگرام (نمودار ستونی)
 • چند برابر فراوانی
 • منحنی فراوانی
 • پارامتر‌های مرکزی و پراکندگی
 • پارامتر‌های مرکزی
 • میانگین
 • میانه
 • مد یا نما
 • چولگی توزیع فروانی
 • مقدار عدم تقارن یا ضریب چولگی
 • ضریب کشیدگی

ادامه‌ی فصل اول

 • پارامترهای پراکندگی
 • دامنه‌ی داده‌ها
 • میانگین انحرافات
 • واریانس و انحراف استاندارد
 • ضریب تغییرات
 • تغییر مقیاس و مبدا
 • تغییر مقیاس
 • استاندارد سازی
 • تغییر مبدا
 • استاندارد سازی
 • مسائل فصل اول

فصل دوم:‌ آنالیز ترکیبی و احتمال

 • آنالیز ترکیبی
 • جایگشت
 • ترکیب‌های n شی به گروه‌های rتایی
 • ترکیب و مسایل انتخاب
 • فضای نمونه و پیشامد
 • انواع پیشامد‌ها و اعمال روی پیشامد‌ها
 • احتمال
 • قوانین احتمال
 • احتمال روی فضای نمونه‌ی نامتناهی
 • فضای نمونه‌ی پیوسته
 • احتمال شرطی
 • قانون ضرب احتمال
 • پیشامد‌های مستقل
 • فرمول احتمال بینر و فرمول تفکیک احتمال

فصل سوم:‌ متغیرهای تصادفی و توابع توزیع

 • تعریف متغیر تصادفی
 • انواع متغیرهای تصادفی
 • توابع توزیع و چگالی برای متغیرهای تصادفی گسسته
 • خواص توابع توزیع
 • توابع چگالی
 • توابع توزیع و چگالی برای متغیرهای تصادفی پیوسته

فصل چهارم: امید ریاضی

 • امیدریاضی
 • برخی از خواص امید ریاضی
 • امید ریاضی تابعی از یک متغیر تصادفی
 • گشتاورها
 • تابع مولد گشتاور
 • امیدریاضی برای متغیر تصادفی پیوسته

فصل پنجم: متغیرهای تصادفی دو و چندبعدی

 • متغیرهای تصادفی دو و چندبعدی
 • تابع توزیع دومتغیره
 • امیدریاضی و گشتاورها برای توابع چگالی دومتغیره
 • کوواریانس یا همپراشی
 • ضریب همبستگی خطی بین X و Y

فصل ششم:‌ برخی توابع توزیع گسسته

 • برخی توابع توزیع گسسته
 • متغیر تصادفی برنولی و دوجمله‌ای
 • متغیر تصادفی دو جمله‌ای
 • مد توزیع دوجمله‌ای
 • متغیر تصادفی هندسی (نوع اول)
 • متغیر تصادفی هندسی (نوع دوم)
 • متغیر تصادفی دوجمله‌ای منفی (نوع اول)
 • متغیر تصادفی دوجمله‌ای منفی (نوع دوم)
 • متغیر تصادفی فوق هندسی
 • تقریب توزیع فوق هندسی به وسیله‌ی توزیع دوجمله‌ای
 • متغیر تصادفی پواسن
 • مد توزیع پواسن
 • تقریب توزیع دوجمله‌ای به وسیله‌ی متغیر پواسن
 • توزیع یکنواخت

فصل هفتم: توزیع‌های مبتنی بر متغیر تصادفی

 • توزیع یکنواخت پیوسته
 • متغیر تصادفی نمایی
 • رابطه‌ی توزیع هندسی و توزیع نمایی
 • توزیع گاما
 • توزیع نرمال
 • محاسبه‌ی مقادیر احتمال متغیر تصادفی نرمال
 • تقریب توزیع دوجمله‌ای به توزیع نرمال
 • تقریب توزیع پواسن به توزیع نرمال

فصل هشتم: توزیع‌های نمونه‌ای

 • نمودار تصادفی
 • آماره‌ها
 • آماره مرتب، میانه و برد نمونه
 • تابع توزیع نمونه‌ای
 • نامساوی چبی‌چف
 • قضیه‌ی حد مرکزی

فصل نهم: توزیع‌های برخی از آماره‌ها

 • توزیع نمونه‌ای میانگین نمونه (ایکس بار)
 • توزیع نمونه‌ای واریانس نمونه 
 • توزیع خی‌دو 
 • تابع توزیع آماره‌ی مرتب
 • توزیع نمونه‌ای 
 • محاسبه‌ی مقادیر احتمال 
 • توزیع نمونه‌ای نسبت واریانس‌های نمونه
 • تقریب توزیع F‌ به توزیع خی دو
 • توزیع نمونه‌ای اختلاف میانگین‌ها

فصل دهم: برآورد

 • برآورد
 • برآورد نقطه‌ای
 • برآورد به روی گشتاور‌ها
 • برآورد به روش حداکثر احتمال
 • خواص برآورد کننده‌ها
 • متوسط مربع خطا (MSE)
 • برآورد کننده‌ی سازگار
 • قضیه
 • آماره کافی
 • خاصیت پایانی برآورد کننده‌ها
 • برآورد فاصله‌ای
 • فاصله‌ی اطمینان برای متغیر تصادفی نمایی با پارامتر مجهول
 • فاصله‌ی اطمینان برای نسبت p با تعداد نمونه‌های زیاد در توزیع برنولی
 • فاصله‌ی اطمینان برای تفاضل نسبت دو جامعه با تعداد نمونه‌های زیاد
 • فاصله‌ی اطمینان برای نسبت واریانس‌های دو متغیر تصادفی نرمال
 • فاصله‌ی اطمینان برای تفاضل‌ میانگین‌های دو جامعه‌ی نرمال

فصل یازدهم:‌ آزمون فرض

 • آزمون فرض
 • فرض‌ها و آزمون‌ها
 • ناحیه‌ی بحرانی و آماره‌ی آزمون
 • خطای آزمون
 • انواع فرض‌ها
 • انواع آزمون‌ها
 • مراحل انجام یک آزمون فرض
 • آزمون فرض‌های آماری  برای پارامترهای جامعه
 • آزمون فرض برای میانگین نرمال با واریانس نامعلوم
 • آزمون فرض برای واریانس یک جامعه‌ی نرمال
 • آزمون فرض برای تفاضل میانگین‌ها
 • آزمون فرض برای واریانس‌های دو جامعه

فصل دوازدهم:‌ دگرسیون

 • دگرسیون
 • دگرسیون خطی
 • ضریب همبستگی و دگرسیون
 • دگرسیون منحنی‌های چندجمله‌ای
 • استنباط آماری بر روی ضرایب دگرسیون
 • محاسبه‌ی برآوردهای a و b
 • استنباط آماری بر روی b
 • ضریب همبستگی


دانلوداز سایت www.techno-electro.comحجم فایل: 6.97MB

 دانلود فایل 

به نکات زیر توجه کنید :

* پسورد فایل ها www.techno-electro.com  میباشد.
از آغازه


عنوان کتاب: جزوه آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه علم و صنعت

زبان کتاب: فارسی

تعداد صفحه: 174

حجم فایل: 1.8 مگابایت

 

قابل توجه کاربران شما می توانید این  کتاب را یکجا و بطور کامل از لینک زیر دریافت کنید.

لینک مستقیم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. (لینک مستقیم)

 

پسورد فایل: www.aghazeh.com

 

لینکهای کمکی

برای دریافت فایل بر روی دکمه دانلود کلیک کنید. (4shared)

برای دریافت فایل بر روی دکمه دانلود کلیک کنید. (mediafire)


پسورد فایل: www.aghazeh.com


برچسب ها: جزوه آمار مهندسی، درس آمار و احتمالات، جزوه آمار و احتمالات مهندسی پیام نور، جزوه آمار و احتمال مهندسی پیام نور، آمار و احتمالات مهندسی پیام نور، آمار و احتمالات مهندسی، جزوه آمار و احتمالات مهندسی کامپیوتر، کمک درسی آمار واحتمالات، جزوه و کتاب درس آمار و احتمالات، جزوه آمار و احتمالات مهندسی، جزوه یا کتاب درس آمار و احتمالات مهندسی، درس آمار و احتمال، جزوه امار مهندسی، جزوه آمار و احتمال مهندسی، درس آمار و احتمالات مهندسی، جزوه آمار و احتمالات پیام نور، جزوه آمارواحتمالات مهندسی، جزوه امار پیام نور، امار احتمال مهندسی پیام نور، جزوه درس آمار و احتمال مهندسی، منبع درس آمار و احتمال 2، امار و احتمال مهندسی پیام نور، آمار و احتمالات مهندسی، خلاصه درس آمار و احتمال مهندسی، جزوه آمار مهندسی، جزوه آمار و احتمالات پیشرفته، جزوه آمار و احتمالات کاربردی پیام نور، درس آمارواحتمال، دانلود جزوه درسی آمار احتمال مهندسی پیام نور، آمار و احتمال مهندسی پیام نور، دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی پیام نور، جزوه آمار و احتمال2 پیام نور، جزوه آموزشی آمار احتمالات کاربردی، جزوه درس آمار و احتمالات مهندسی، جزوه آمار احتمالات مهندسی، جزوه آمار واحتمال مهندسی کامپیوتر، خلاصه درس آمار، جزوه امارواحتمالات مهندسی، جزوه درس امار مهندسی، درس آمار ساده جزوه، جزوه آمار و احتمال پیام نور، آمار و احتمال مهندسی پیام نور، خلاصه آمار احتمالات پیام نور، جزوه درس احتمال، جزوه آمار پیام نور، جزوه امار و احتمالات ارشد كامپیوتر، کتاب آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه پیام نور . doc download، درباره درس آمار و مهندسی، دانلود جزوه درسی آمار و احتمالات، آموزش تصویری آمار و احتمال، دانلود کتاب آمار و احتمال مهندسی پیام نور، جزوه درسی آمار مقدماتی، جزوات آموزشی آمار و احتمال مهندسی پیام نور، دانلود کتاب آمار واحتمالات کاربردی پیام نور، سرفصل درس آمارواحتمال مهندسی، دانلود کتاب امار واحتمالات مهندسی پیام نور، جزوه درس آمار کاربردی، جزوه آمار احتمال مهندسی، جزو درس امار، امار و احتمالات کاربردی دانشگاه پیام نور، امارو احتمالت مهندسی پیام نور، دانلود آمار مهندسی، دانلوددرس امارواحتمالات کاربردی، جزوه درسی آمار و احتمالات پیام نور، درس آمار مهندسی، آموزش آمار و احتمالات ویدئویی، جزوه آمار و احتمال مهندسی، دانلود جزوه درس آمار و احتمالات رشته کامپیوتر، جزوات امار و احتمالات مهندسی، دانلود کتاب امار و احتمالات مهندسی پیام نور، آموزش درس آمار و احتمالات ویبول، جزوه درسی آمار و احتمالات، جزوه درس آمار و احتمالات، درس امار واحتمالات مهندسی، کتاب آمار و احتمالات مهندسی پیام نور، سرفصل درس آمار و احتمالات رشته مدیریت پیام نور، جزوه امار احتمال مهندسی، دانلود آمار و احتمالات مهندسی نعمتی، جزوه آار و احتمالات پیام نور، جزوه آمار و احتمال2 پیام نور، درس‌امار پیام نور، جزوه امارواحتمال پیام نور، جزوه آمار واحتمالات مهندسی، جزوه آمارو احتمال مهندسی، جزوه امار و احتمالات مهندسی کامپیوتر، اموزش درس امراحثمال مهندسی، درس مقدمات امار و احتمالات، جزوه درس احتمال و امار مهندسی، درس آمار واحتمالات، جزوه آمار واحتمال کاربردی پیام نور، جزوه آمارواحتمالات مهندسی، درس امار و احتمالات، دانلود جزوه درس آمار و احتمالات مهندسی، مباحث درس آمار؟، آمار احتمال مهندسی پیام نور، درس آمار و احتمالات پیشرفته، خلاصه درس آمار و احتمالات مدیریت پیام نور، آمار و احتمالات، جزوه امارو احتمالات مهندسی، آمار و احتمال كاربردی، جزوه درس امار و احتمالات مهندسی پیام نور، جزوه درسی آمار، درس آمارواحتمالات مهندسی، جزوه آمار ( 2 )، امار و احتمالات، چزوه درس آمار واحتمال دانشگاه، جزوه امارواحتمالات مهندسی کاربری رشته کامپیوتر، جزوه یادگیری کامل آمارمهندسی، جزوات درس آمار و احتمال 2، جزوه آمارو احتمال مهندسی پیام نور، جزوه آمار و احتمالات دانشگاه پیام نور، دانلود جزوه امار احتمالات کاربردی پیام نور، جزوه امارو احتمال مهندسی پیام نور، دانلود کتاب آمار احتمالات کاربردی پیام نور، جزوه آمار احتمالات پیام نور، آمار احتمالات مهندسی پیام نور، امار و احتمالات مهندسی، جزوه آمار و احتمالات دانشگاه پیام نور، جزوه برای آمار و احتمال مهندسی کامپیوتر، جزوه درسی آمار و احتمال مهندسی، جزوه درس آمار واحتمال، جزوه درس آمار، جزوه آمار و احتمال مهندسی پیام، دانلود کتاب امار و احتمالات کاربردی پیام نور، دانلود جزوه آمار و احتمالات کاربردی (پیام نور)، نكات مهم امار و احتمالات كاربردی، جزوه امار و احتمالات کاربردی، جزوه اما و احتمال مهندسی پیام نور، کتاب امار و احتمالات پیامنور، اموزش درس امار و احتمال، آمارو احتمالات مهندسی، جزوه امار واحتمال کاربردی پیام نور، دانلود کتاب آمار واحتمالات پیام نور، دانلود جزوه آمار و احتمال مهندسی پیام نور، دانلود آمار و احتمالات كاربردی، جزوه آمار پیام نور مهندسی، جزوه آمار و احتمالات مهندسی كامپیوتر، سیلابس درس ریلضیلت اماری، جزوه آمار 2 پیام نور، جزوه کامل آمار و احتمال دانشگاه پیام نور، آمار و احتمال مهندسی، جزوه خلاصه آمار احتمالات مهندسی پیام نور کامپیوتر، جزوه امار و احتمال کاربری پیام نور، جزوه امار احتمال پیام نور، آمار و احتمالات پیام نور میرسم، دانلود آمار و احتمالات مهندسیی پیام نور، توزیع، برای، تصادفی، متغیرهای، متغیر، داده&zwnjهای، توابع، آماری، روی، فصل، شامل، نمونه&zwnjای، است، احتمال، چگالی، اطمینان، دوجمله&zwnjای، نوع، آنالیز، هندسی، دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه علم و صنعت، دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی، جزوه ی آمار و احتمالات مهندسی مربوط به دانشگاه علم و صنعت، آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه علم و صنعت، دانلود PDF آمار و احتمالات، دانلود کتاب آمار و احتمال مهندسی، جزوه کامل آمار و احتمال، جزوه آمار علم و صنعت، آموزش آمار و احتمال مهندسی، دانلود جزوه آمار مهندسی، دانلود کتاب ریاضی آمار،
نوشته شده توسط محمد جواد
استخاره با قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم

در روایات آمده بهتر است که قبل از استخاره سهبار سوره ی اخلاص (قل هو الله احد) را بخوانید سپس سه مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید نیت کنید و
به انچه كه مایلید استخاره نمایید

استخاره با قرآن کریم


سخن بزرگان
اوقات شرعی
لوگوی دوستان


صفحات جانبی
ویدئوها